آیا استفاده از وایت برد مغناطیسی سرطان زاست

آیا استفاده از وایت برد مغناطیسی سرطان زاست؟

از سال ۱۳۷۰ کم کم وایت برد های مغناطیسی وارد گود شده و جایی در مدارس برای خود دست و پا کرد و پس از ۲ الی ۳ سال بدلیل نداشتن گرد خاک گرین برد ها و پاک شوندگی بسیار عالی و کثیف نشدن لباس اساتید بسیار پر طرفدار شدند ولی پس از گذشت ۲ سال دیگر به دستور آموزش و پرورش و بهداشت دستور جمع آوری و قطع خرید آن به کلیه مدارس ابلاغ شد و مجددا گرین برد ها جایگزین وایت برد شدند.

دلیل جمع آوری در آن سالها سرطان زا بودن استفاده از ماژیک وایت برد اعلام شد، ولی باز پس از مدت کوتاهی و ورود ماژیک های نسل جدید دوباره مدارس رو به خرید وایت برد مغناطیسی کردند و ۲ دلیل باعث این امر شد اول اینکه سرطان زا بودن ماژیک ها اثبات نشد و دلیل بعدی استفاده از فرمول جدید در ساخت ماژیک ها بود….
ولی پس از گذشت سالها همچنان هم اساتید و همچنین خانواده‌های محصل ها نگران این موضوع هستند که شاید استفاده از ماژیک وایت برد سرطان زا باشد….
ولی نگرانی تا چه حد واقع بینانه است؟

در جواب باید گفت که با سرچی کوتاه در گوگل متوجه میشوید که در کلیه کشور های توسعه یافته اروپایی و آمریکایی همچنان از وایت برد برای آموزش استفاده میشود و سرطان زا بودن ماژیک تخته وایت برد به هیچ عنوان اثبات نشده است چون باید این حقیقت غیر قابل انکار هست که کشور های اروپایی بسیار بسیار در مسائل بهداشتی و پیشگیری از بیماری های مختلف از جمله سرطان پیش قدم بوده و در این امر تمامی احتمالات را در نظر میگیرند. پس به طور کلی سرطان زا بودن وایت برد مغناطیسی به هیچ عنوان اثبات نشده و در حد یک فرضیه باقی مانده است

4.6/5 - (27 امتیاز)