معايب تخته سفید از دیدگاه دانش آموزان و معلمان

معايب تخته سفید از دیدگاه دانش آموزان و معلمان

چون پهناي نوشته در اين نوع از تابلوها كوچك وكم است لذا از فاصله ي دور قابل رويت و تشخيص نيست و بخصوص در ترسيم اشكالی كه داراي ريزه كاريهاي زيادی معمولاً حروف كتابي خواناتر است. با توجه به لغزنده بودن سطح تابلو هاي تخته سفید عملاً امكان نوشتن با حروف كتابي غير ممكن مي باشد.

براي راست نوشتن، بايستي نويسنده همراه حركت دست، حركت كند. اگر در نوشتن بر روي تخته سفید حركت كنيم خط نوشتاری بد و ناخوانا خواهد شد.
اگر نوشته اي بر روي تخته وایت برد شیشه ای مدت زیادی بماند اثري از نوشته ي قبلي باقي خواهد ماند و به مروركيفيت تخته سفید از بین خواهد رفت.

ماژيك براي نوشتن به راحتي در دسترس دانش آموزان قرار نمي گيرد. چون قیمت آنها نسبت به گچ گران است. لذا مدیر ان را فقط در اختیار معلم قرار می دهد.
كوچك و ريز نوشته مي شود و برخي دانش آموزان نمي توانند به راحتي نوشته های تابلو را ببينند به دليل شفاف بودن سطح وايت برد شیشه ای، نور منعكس مي شود مخصوصاً موقع روشن بودن لامپ كلاس این مشكل بیشتر احساس می شود.

برخي از دانش آموزان بوي ماژيك را ناخوش آيند مي دانند.
برخي از دانش آموزان اظهار می دارند نوشتن بر روی تخته وايت برد یک نوع حس مصنوعي و موقتي بودن را در آنها ايجاد مي كند.
برای روان شدن جوهر ماژیک ، درهنگام نوشتن با ماژيك بايستي نوك آن به پايين باشد؛ درچنين شرايطي نوشتن غيرممكن مي شود و اگرچنين نكنيم بعد از نوشته غیرقابل خواندن می شود.
ماژیک مخصوص تخته سفید خیلی زود تمام می شود.
اکثر تخته سفیدهای موجود در بازار در اندازه های کوچک ساخته شده اند؛ بنابراین فضای آنها در موقع نوشتن زود تمام می شود.
برای درس هایی که شامل روند دستورالعملی هستند پر زحمت است.(مثل دستورالعمل آزمایش درس علوم)
یک اشکال بزرگ این است که دیگران اغلب به طور اشتباهی از ماژیک های معمولی روی تخته سفید استفاده می کنند ؛ در این صورت پاک کردن و تمیز نمودن تابلو بسیار سخت صورت میگیرد استفاده از تخته وایت برد شیشه ای این امکان را میدهد که چشم ها را ناراحت نکند و
به تناسب سن و توانايي دانش آموزان و نيز فضاي موجود كلاس، مي توان از انواع وایت برد استفاده كرد. مثلاً در دوره ي ابتدائي با توجه به اين كه همعايب تخته سفید از دیدگاه دانش آموزان و معلمان
چون پهناي نوشته در اين نوع از تابلوها كوچك وكم است لذا از فاصله ي دور قابل رويت و تشخيص نيست و بخصوص در ترسيم اشكالی كه داراي ريزه كاريهاي زيادي هستند مناسب نمی باشند.
براي نوشتن بر روي تابلو معمولاً حروف كتابي خواناتر است. با توجه به لغزنده بودن سطح تابلو هاي تخته سفید عملاً امكان نوشتن با حروف كتابي غير ممكن مي باشد.
براي راست نوشتن، بايستي نويسنده همراه حركت دست، حركت كند. اگر در نوشتن بر روي تخته سفید حركت كنيم خط نوشتاری بد و ناخوانا خواهد شد.
اگر نوشته اي بر روي تخته وایت برد ، مدت زیادی بماند اثري از نوشته ي قبلي باقي خواهد ماند و به مروركيفيت تخته سفید از بین خواهد رفت.
ماژيك براي نوشتن به راحتي در دسترس دانش آموزان قرار نمي گيرد. چون قیمت آنها نسبت به گچ گران است. لذا مدیر ان را فقط در اختیار معلم قرار می دهد.
كوچك و ريز نوشته مي شود و برخي دانش آموزان نمي توانند به راحتي نوشته های تابلو را ببينند به دليل شفاف بودن سطح وايت برد، نور منعكس مي شود مخصوصاً موقع روشن بودن لامپ كلاس این مشكل بیشتر احساس می شود.
برخي از دانش آموزان بوي ماژيك را ناخوش آيند مي دانند.
برخي از دانش آموزان اظهار می دارند نوشتن بر روی وايت برد یک نوع حس مصنوعي و موقتي بودن را در آنها ايجاد مي كند.
برای روان شدن جوهر ماژیک ، درهنگام نوشتن با ماژيك بايستي نوك آن به پايين باشد؛ درچنين شرايطي نوشتن غيرممكن مي شود و اگرچنين نكنيم بعد از چند لحظه نوشته كم رنگ تر مي گردد، تا جايي كه از ردیف های آخر کلاس نوشته غیرقابل خواندن می شود.
ماژیک مخصوص تخته سفید خیلی زود تمام می شود.
اکثر تخته سفیدهای موجود در بازار در اندازه های کوچک ساخته شده اند؛ بنابراین فضای آنها در موقع نوشتن زود تمام می شود.
برای درس هایی که شامل روند دستورالعملی هستند پر زحمت است.(مثل دستورالعمل آزمایش درس علوم)
یک اشکال بزرگ این است که دیگران اغلب به طور اشتباهی از ماژیک های معمولی روی تخته سفید استفاده می کنند ؛ در این صورت پاک کردن و تمیز نمودن تابلو بسیار دشوار خواهد شد.
چگونگي استفاده ازتابلوهاي گچي درآموزش:
تابلوهاي گچي بايد دائماً تميز باشد و حداقل هفته اي يك بارشسته شوند.

 

 

5/5 - (3 امتیاز)