وایت برد

ارسال رایگان به کل ایران

نصب رایگان در تهران

پرداخت بعد از نصب در تهران

تخته پاکن و ماژیک هدیه

تخفیف ویژه ۱۰٪ -۲۰٪ - ۳۰٪- ۴۰٪ توضیح در ویدئو زیر

برد ایران بزرگترین تولید کننده و پخش کننده وایت برد مغناطیسی و شیشه ای در ایران

 

تنها کافیست با کارشناسان فروش مجموعه برد ایران تماس حاصل نمایید
تا از قیمت ها و تنوع کیفیت و نوع وایت برد ها اطلاع حاصل فرمایید

 

 

تحویل کالا در مجموع برد ایران نهایتا در ٣ ساعت در تهران و ٢ روز برای مشتریان شهرهای دیگر انجام میگردد

لطفا با انتقادات و پیشنهادات خود ما را در راستای مشتری مداری و ارتقای کیفیت یاری نمایید

 

تحویل ۴ ساعته وایت برد در تهران

تاچ برد تحولی نو در صنعت وایت برد

وایت برد چیست و از چه اجزایی تولید شده است ؟

صفحه ای وسیعی است از جنس شیشه یا ورق وایت برد که برای نوشتن استفاده می شود.
برای نوشتن بر روی این صفحه از ماژیک های مخصوص استفاده می شود که بعد از نوشتن می توان به وسیله تخته پاک کن که از جنس ابر است ان را پاک نمود.

وایت برد سرامیکی ضخیم ۴ سانت

 • سایز: ۳۰×۲۰....................... ۸۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۳۰×۵۰....................... ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۴۰×۶۰....................... ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۵۰×۷۰ ....................... ۳۵۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۶۰×۹۰....................... ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۸۰×۱۰۰....................... ۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۲۰....................... ۸۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۵۰....................... ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۷۰....................... ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۱۸۰....................... ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۲۰۰..................... ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۲۵×۲۲۰ .................... ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۲۵×۲۵۰ .................... ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۳۰۰ .................... ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۴۰۰ .................... ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه

وایت برد مغناطیسی ضخیم ۴ سانت

صفحه کره‌ای
 • سایز: ۳۰×۲۰....................... ۷۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۳۰×۵۰....................... ۱۳۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۴۰×۶۰....................... ۱۸۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۵۰×۷۰ ....................... ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۶۰×۹۰....................... ۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۸۰×۱۰۰....................... ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۲۰....................... ۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۵۰....................... ۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۷۰....................... ۸۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۱۸۰....................... ۹۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۲۰۰..................... ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۲۵×۲۲۰ .................... ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۲۵×۲۵۰ .................... ۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۳۰۰ .................... ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۴۰۰ .................... ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه
تخته وایت برد

وایت برد مغناطیسی ۲ سانت

صفحه کره‌ای
 • سایز: ۳۰×۲۰....................... ۵۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۳۰×۵۰....................... ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۴۰×۶۰....................... ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۵۰×۷۰ ....................... ۱۸۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۶۰×۹۰....................... ۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۸۰×۱۰۰....................... ۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۲۰....................... ۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۵۰....................... ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۷۰....................... ۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۱۸۰....................... ۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۲۰۰..................... ۸۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۲۵×۲۲۰ .................... ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۲۵×۲۵۰ .................... ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۳۰۰ .................... ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۴۰۰ .................... ۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه

وایت برد فرمیکا

 • سایز: ۳۰×۲۰....................... ۳۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۳۰×۵۰....................... ۸۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۴۰×۶۰....................... ۱۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۵۰×۷۰ ....................... ۱۳۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۶۰×۹۰....................... ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۸۰×۱۰۰....................... ۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۲۰....................... ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۵۰....................... ۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۷۰....................... ۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۱۸۰....................... ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۲۰۰..................... ۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۲۵×۲۲۰ .................... ۸۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۲۵×۲۵۰ .................... ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۳۰۰ .................... ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۴۰۰ .................... ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه

وایت برد مغناطیسی زهوار نازک

یک سانت
 • سایز: ۳۰×۲۰....................... ۴۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۳۰×۵۰....................... ۹۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۴۰×۶۰....................... ۱۲۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۵۰×۷۰ ....................... ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۶۰×۹۰....................... ۱۷۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۸۰×۱۰۰....................... ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۲۰....................... ۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۵۰....................... ۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۹۰×۱۷۰....................... ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۱۸۰....................... ۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۲۰۰..................... ۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۲۵×۲۲۰ .................... ۹۵۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۲۵×۲۵۰ .................... ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۳۰۰ .................... ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • سایز: ۱۰۰×۴۰۰ .................... ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه
انواع وایت برد پایه دار
 • پایه ثابت کشویی ..................... ۶۳۰.۰۰۰ تومان
 • پایه وایت برد دورو ....................... ۷۱۰.۰۰۰ تومان
 • پایه وایت برد اتاق مدیریت ...................... ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • پایه وایت برد گلس برد...................... ۹۱۰.۰۰۰ تومان
 • پایه وایت برد سوپر لوکس ................. ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه

اولین وایت برد ها از جنس ملامین بودند که نسبت به تخته گچی بسیار پر هزینه تر بودند ولی به مرور زمان سطح وایت برد ها لکه دار می شد به همین خاطر از روش جدیدی برای تولید وایت برد استفاده شد. که یک ورق مغناطیسی را لعاب می دادند و از آن برای نوشتن استفاده می کردند.

این کار باعث شد هزینه تولید کمتر و طول استفاده بسیار زیاد تر نسبت به تولیدات قدیم شود. نسل سوم وایت برد ها از پاشیده شدن پورسلین بر روی فولاد به وجود امد. این نوع صفحه ها دارای کیفیت بسیار بالا و ضمانت مادام العمر می باشد. از این نوع وایت برد ها بیشتر در مراکزی بهره می برند که از وایت برد زیاد استفاده می شود. این نوع تخته ها به دلیل استفاده از مواد کیفیت بالا دارای هزینه زیادی هستند.

 

 

این نوع وایت برد را به نام وایت برد سرامیکی در بازار می توان تهیه کرد. نسل چهارم وایت برد از صفحه فورمیکا تولید شده است. این وایت برد دارای چند لایه است لایه اول از جنس پلی استر است که با رنگ سرامیکی پوشیده شده است. که نوشتن و پاک کردن ان خیلی به راحتی انجام می شود. لایه دوم فورمیکا از جنس یونولیت است که دارای سبکی و مقاومت بسیار بالایی است.

لایه سوم وایت برد فورمیکا ام دی اف است که این سه لایه به هم دیگه پرس می شود و باعث به وجود امدن وایت برد فورمیکا می شود.بزرگ ترین نقطه ضعف این تخته صفحه غیر مغناطیسی آن است

یکی از مواردی که باعث می شود تخته وایت برد دارای عمر زیادی باشد زهوار به کار رفته در آن است.وایت برد دو نوع زهوار دارند. یکی زهوار ام دی اف و دیگری آلومینیوم.
مزیت زهوار ام دی اف زیبایی ان است ولی دوام بسیار کمی دارد. در مقابل زهوار آلومینیوم زیبایی بسیار کمی دارد ولی عمر بسیار بالایی دارد.


به صورت کلی به تخته ای که بتوان برای نوشتن روی آن از ماژیک وایت برد استفاده کرد تخته وایت برد گفته می شود،که مدل های مختلفی دارد که در بالا به صورت مختصر به چند نمونه از آن اشاره کردیم. تخته وایت برد به طور کلی از چند جزء صفحه اصلی رویه زهوار دور و صفحه پشتی که بیشتر برای استحکام صفحه استفاده می شود و نقش نگهدارنده صفحه اصلی را داراست. جنس صفحه اصلی وایت برد عمدتا از فلز می باشد و امروزه بیشتر از ورق هایی استفاده می شود که خاصیت مغناطیسی داشته باشند تا بتوان از مگنت برای چسباندن نوشته ها و اعلان ها و … استفاده کرد.

تابلو اعلانات دور الومینیوم

همچنین می توان تخته پاک کن های مگنتی را نیز با آن نگهداری کرد که برای پاک کردن نوشته ها بسیار کارامد است و دسترسی سریع تری به تخته پاک کن دارد. رنگ های مورد استفاده در تخته وایت برد نیز متفاوت است و از کیفیت های متفاوتی برخوردار است که این رنگ ها باید دارای قابلیت خاصی باشند. به طور مثال تا حدودی ضدخش باشند و به راحتی زخمی نشوند دارای سطح صیقلی و صاف باشند تا براحتی ماژیک روی آن حرکت کند. پس لز مدتی رنگ ترک برندارد و از صفحه فلزی جدا نشود و پوسته نکند و بر اثر تماس با الکل رنگ از بین نرود زیرا ماژیک های وایت برد حاوی الکل و برخی مواد آلی هستند که می توان روی برخی رنگ ها تاثیر گذار باشد.

تخته وایت برد

 

قسمت دیگر تخته وایت برد که به آن اشاره کردیم صفحه پشتی آن است که نقش نگهدارنده صفحه را ایفا می کند که اغلب از جنس فیبر می باشد . زیرا علاوه بر سبکی و کم حجم بودن دارای مقاومت لازم می باشد . که معمولا با چسب به صفحه اصلی متصل می شود. جزء دیگر تخته وایت برد که از نظر زیبایی و نمای ظاهری بسیار تاثیر گذار است زهوار دور آن می باشد که می تواند از جنس های مختلفی باشد. اما همانگونه که قبلا اشاره شده بیشتر از جنس آلومینیمی و  . چوبی می باشد. که امروزه به دلیل استحکام بیشتر از جنس آلومینیم استفاده می شود که با توجه به صلیقه و نیاز مشتری و مصرف کننده به صورت زهوار پهن یا باریک تولید و عرضه می شود.

تخته های وایت برد اغلب با بست هایی که از بالا دارند به دیوار متصل می شوند که اغلب از بست ها وآویزهای معمولی استفاده می شود . از اجزای دیگر تخته وایت برد می توان به جاماژیک و تخته پاک کن اشاره کرد که به پایین تخته وایت برد متصل می شود و اغلب از جنس زهوار دور وایت برد می باشدکه همان آلومینیمی است. گاهی اوقات به دلیل کمبود جا و یا اصلا نبود جای کافی برای اتصال تخته وایت برد به دیوار از پایه استفاده می شود که پایه های تخته وایت برد نیز مدل های گوناگون و متنوعی دارد.

 

 

تخته های وایت برد اغلب با بست هایی که از بالا دارند به دیوار متصل می شوند که اغلب از بست ها وآویزهای معمولی استفاده می شود . از اجزای دیگر تخته وایت برد می توان به جاماژیک و تخته پاک کن اشاره کرد که به پایین تخته وایت برد متصل می شود و اغلب از جنس زهوار دور وایت برد می باشدکه همان آلومینیمی است. گاهی اوقات به دلیل کمبود جا و یا اصلا نبود جای کافی برای اتصال تخته وایت برد به دیوار از پایه استفاده می شود که پایه های تخته وایت برد نیز مدل های گوناگون و متنوعی دارد.

وایت برد پایه دار

ساده ترین آن پایه های ثابت هستند که از چارچوب فلزی رنگ شده ساخته شده اند که با بست تخته وایت برد را نگه می دارند . اما مدل های پرکاربردتر آن پایه های قابل تنظیم هستند که علاوه بر پیچ تنظیم برای نگهداری وایت برد تغیر سایز داده و می توان وایت برد با ابعاد مختلف را روی آن سوار کرد و همچنین چرخدار می باشند که در صورت نیاز می توان تخته وایت برد را براحتی جابجا کرد.

مدل دیگر پایه ها،پایه های گردان هستند که مخصوص وایت برد دو رو می باشد. وایت برد دو طرفه همان طور که از اسمش پیداست قابلیت نوشت در دو طرف را داراست و در مکان هایی که فضای کمی دارند ولی احتیاج به تخته وایت برد بزرگ دارند استفاده می شود. در این تخته وایت بردها در طرفی که فیبر وجود دارد همان صفحه اصلی در طرف دیگر  چسبانده می شود به گونه ای که در هر دو طرف قابلیت نوشتن را دارد و وقتی روی پایه گردان سوار می شود پس از نوشتن روی یک طرف براحتی حول محور می چرخد و از طرف دیگر صفحه می توان استفاده کرد . چرخ های بکار رفته در پایه ها نیز ترمز دار بوده تا در هنگام نوشتن روی تخته وایت برد حرکت نکند.

وایت برد پایه دار

اجزای تشکیل دهنده و تولید وایت برد شیشه ای در نگاه اول بسیار ساده و آسان است اما از هر جنس شیشه و رنگی نمی توان در تولید تخته وایت برد شیشه ای استفاده کرد.

وایت برد شیشه ای اول از همه نیازمند داشتن یک شیشه بسیار صاف و صیقلی بدون موج می باشد. از طرفی باید به گونه ای باشد که خطر شکستن در آن حداقل ممکن را داشته باشد. امروزه از شیشه های مختلف نظیر سکوریت،فلوت و… استفاده می کنند.

جزء مهم دیگر در تولید تخته وایت برد شیشه ای رنگ مورد استفاده در آن است که رنگ مورد استفاده باید به گونه ای باشد که به راحتی از روی شیشه ریزش نداشته باشد و پس از مدتی تغییر رنگ ندهد. نکته دیگر این است که رنگ باید حدالامکان مات باشد . زیرا پس از نوشتن روی تخته وایت برد شیشه ای بازتاب نور که روی شیشه زیاد است را تا حدی خنثی کند و از دوبینی روی تخاه وایت برد جلوگیری کند. در تخته وایت برد شیشه ای از رنگ های مختلفی استفاده می شود که زیبایی خاصی را داراست ولی اغلب رنگ مورد استفاده سفید می باشد زیرا نوشته روی رنگ سفید بسیار خواناتر و واضح تر از صفحه رنگی است و روی رنگ سفید از هر رنگ ماژیکی می توان استفاده کرد.

در برخی موارد از رنگ مشکی نیز برای تخته وایت برد شیشه ای استفاده می شود که عملا بلک برد شیشه ای نام برده می شود. که از زیبایی خاصی برخوردار است. اما از تنها ماژیکی که برای نوشتن روی آن می توان استفاده کرد ماژیک رنگ سفید است که به همین دلیل از بلک برد شیشه ای نیز استفاده زیاد نمی شود.

از اجزای دیگر تخته وایت برد شیشه ای می توان به زهوار دور آن اشاره کرد که اغلب از جنس ام دی اف و نوار پی وی سی با رنگ های مختلف استفاده می شود. اما به دلیل اینکه نیاز خاصی به بودن زهوار دور شیشه وجود ندارد و بدون زهوار نمای زیباتری دارد امروزه کمتر از تخته وایت برد شیشه ای با زهوار استفاده می شود. یکی دیگر از اجزای تخته وایت برد شیشه ای که در برخی از وایت بردها استفاده می شود صفحه فلزی است که اغلب از جنس ورق گالوانیزه می باشد است.

تولیدکنندگان با چسباندن یک صفحه فلزی در پشت تخته وایت برد شیشه ای قابلیت مغناطیسی بودن را به تخته وایت برد شیشه ای اضافه می کنند که بسیار کارآمد میباشد و با استفاده از سوپر مگنت های موجود نوشته ها و اعلان ها را می توان روی آن چسباند. جزء دیگر این گونه وایت برد جاماژیک وتخته پاک کن است که برای امنیت بیشتر دیگر از جنس شیشه نیست و غالبا از جنس فایبر می باشد که هم خطر شکستگی را ندارد و هم همانند شیشه شفاف و زیباست.

 

مضیت دیگر تخته وایت برد شیشه ای نسبت به وایت برد معمولی این است که از هر مدل ماژیک وایت بردی می توان روی آن استفاده کرد و طول عمر بسیار بالاتری نسبت به وایت برد معمولی دارد.تخته وایت برد شیشه ای را در اغلب موارد روی دیوار نصب می کنند زیرا هم امنیت بیشتری دارد و خطر شکستن ندارد و هم زیبایی بیشتری دارد.وایت برد شیشه ای را با استفاده از فلنچ های مختلف شیشه روی دیوار نصب می کنند. وایت برد شیشه ای سوراخ دار را با فلنچ معمولی و وایت برد شیشه ای بدون سوراخ را با فلنچ های لبه دار که بالا و پایین تخته وایت برد قرار می گیرد نصب می کنند. جنس این فلنچ ها اغلب از جنس استیل و آلومینیم می باشد . و از نظر زیبایی ظاهری نیز شکیل بوده و دید خوبی دارد.

 

اما در صورت نبود فضای کافی روی دیوار و یا نیاز بی جابجایی تخته وایت برد شیشه ای آن را روی پایه نصب می کنند. که پایه های این گونه وایت برد همگی از جنس فلز (آهن) وسنگین رنگ شده می باشد تا خطر برگشتن و واژگون شدن را نداشته باشد. که این نوع پایه ها نیز دارای چرخ ترمز دار می باشد. در این جا نیز برای اتصال شیشه به پایه از فلنچ استفاده می شود . مدل های دیگر تخته وایت برد نیز وجود دارد که اغلب شیشه ای هستند و بیشتر استفاده تزئینی و دکوری دارند. که بسیار پر هزینه و گرن قیمت هستند با رنگ هی گونگون و سایزهای بزرگ و پایه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

 

مورد دیگر استفاده وایت برد علاوه بر نوشتن و زیبایی ظاهری استفاده از آن به عنوان پرده ویدئویی است. که به دلیل سفید بودن و صاف بودن آن مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای که بجای پرده از تخته وایت برد استفاده می کنند و مطالب واسلایدهای موجود را روی آن به نمایش درمی آورند. که امروزهبه دلیل برگزاری دوچندان کلاس های آنلاین استفاده بیشتری دارد. اما آیا همه ی تخته وایت برد ها این امکان را دارند تا تصویری واضح را نمایش دهند.

ساختار ماژیک وایت برد

اینکه اول تخته وایت برد اختراع شد یا ماژیک وایت برد مساله مهمی نیست و پیگیری آن مانند مرغ و تخم مرغ کار بیهوده ای است ولی با پیدایش تخته وایت برد و اختراع آن وسیله ای باید باشد تا روی این برد سفید بتوان نوشت .

ساختار کلی ماژیک های وایت برد با دیگر لوازم نوستاری تفاوت وسیعی دارد و همچنین کیفیت و نوع استفاده ماژیک ها نیز با هم متفاوت است . البته مساله مهمتر این است که وسیله ای باشد تا بتوان به راحتی بر روی تخته وایت برد نوشت ، پس روان بودن و راحت پاک شدن اثر آن نیز نکته بسیار مهمی است .

هنگام خرید یک ماژیک وایت برد اگر برای بار اول درپوش آن را بردارید متوجه خواهید شد که نوک اسفنج مانند آن رنگ سفیدی دارد و مطمئنا متعجب خواهید شد ولی اگر کمی بیشتر و دقیق تر به ان نگاه کنید متوجه می شوید که چندان هم پیچیده نیست .

 وقتی بر روی تخته وایت برد اثری از ماژیک بکشید با کمی دقت متوجه خواهید شد که ابتدا رد کشیده شده به حالت مایع است و بعد از گذشت تنها چند ثانیه رد به جا مانده یک خط است که از دانه های پودری بسیار ریزی تشکیل شده و با کشیدن ابر مخصوص تخته وایت برد به راحتی پاک می شود . دلیل این فرایند یک فرمول بسیار ساده است که در ماژیک وایت برد به کار رفته است . 

اگر یک ماژیک وایت برد را کالبد شکافی کنیم به چند وسیله ی کوچک می رسیم ، اول از همه تنه ی اصلی ماژیک است که از یک لوله ی پلاستیکی تشکیل شده که در نوک آن یک استوانه فیبری است که وظیفه ی انتقال جوهر از ماژیک به سطح تخته وایت برد را دارد ، در انتهای نوک ماژیک یک استوانه ابری است که لایه ی خارجی آن از جنس پلاستیک است تا جوهر داخل آن به بیرون انتقال پیدا نکند و جوهر تغذیه کننده در این استوانه نگهداری می شود ( در مدل های شارژی ماژیک وایت برد این استوانه را می توان به وسیله جوهر زاپاس پر کرد و مجدد از آن استفاده کرد ) در قسمت انتهایی ماژیک نیز یک در پوش قرار دارد تا مغزن جوهر از داخل ماژیک خارج نشود و قطعه آخر نیز در پوش قسمت نوک ماژیک است که وظیفه ی جلوگیری از خشکک شدن نوک آن را دارد . 

بعد از توضیحات در مورد قطعات تشکیل دهنده کمی هم به نوع عملکرد ماژیک وایت برد می پردازیم . در داخل قسمت مخلوطی شکل یا استوانه ای شکل ماژیک یک مخلوطی از جوهر و حلال وجود دارد که البته حلال را می توان همان الکل نیز نامید . بدیهی است که الکل داخل ماژیک با الکلی که ما در ذهن خود می پنداریم فرق هایی نیز دارد . وظیفه ی این حلال ایجاد یک جوهر با کیفیت و روان برای نوشتن بر روی تخته وایت برد است  و جوهر داخل بدنه را به نوک ماژیک انتقال می دهد . 


مهمترین نکته این است که جوهر هم چسبندگی خوبی داشته باشد هم به راحتی از داخل ماژیک به نوک و بعد از آن به سطح وایت بردئ انتقال پیدا کند . عملکرد آن هم به این صورت است که وقتی نوک ماژیک را بر روی سطح تخته وایت برد فشار می دهیم جوهر به همراه محلول بر روی وایت برد کشیده می شوند و بد از گذشت چند لحظه محلول تبخیر شده و یک رد رنگی بر روی آن باقی می ماند که این خط متشکل از پودر رنگ است که به راحتی از روی تخته وایت برد نیز پاک می شود و این عملکرد باعث می شود تا شاهد جادوی ماژیک وایت برد باشیم . 


تا کنون مدل های متنوعی از ماژیک وایت برد ساخته شده که البته کارایی آنها با هم یکسان است ولی در عملکرد کمی باهم متفاوت هستند ، مانند ماژیک های وایت برد رنگی که بر روی تخته وایت برد های شیشه ای کاربرد دارد یا ماژیک های قابل شارژ که در مقاله های دیگر مفصل تر به آن پرداخته ایم . 

با گذشت زمان و البته پیشرفت روز افزون ابزار های مختلف نوشتاری شاید در آینده ای نه چندان دور شاهد نسل های جدید ماژیک های وایت برد باشیم و با عملکرد های جدید آن نیز روبرو شویم . 

امروزه با الهام گرفتن از ماژیک های وایت برد ابزار های نوشتاری مختلفی ساخته شده ، از خودکار هایی که مانند یک ماژیک وایت برد هم می نویسند هم به راحتی پاک می شوند تا قلم های هوشمند تلفن های همراه که قابلیت های فوق العاده ای دارند و روز به روز نیز به امکانات آنها افزوده می شود . انسان همیشه به فکر بهترین امکانات برای خود می باشد و دور از انتظار نیست که با ساخت ابزار های جدید تر همه را متعجب کند ، پس منتظر محصولات فوق العاده جدید باشید .

تخته های فلزی یا آلومینیومی

این تخته های وایت برد توسط یک ورق فلزی با روکش چند لایه از رنگ پایه و سپس یک لایه ورنی شفاف در بالای صفحه ساخته می شوند که مؤلفه پاک کردن آن را تشکیل می دهد. مانند ملامین ، کیفیت تخته های سفید فولادی متفاوت است. مواد با درجه تجاری خوب محصول بهتری می دهند اما هر سطح روکش دار مستعد خراشیدن یا آسیب دیدن است. روی تخته فولادی ، یک خراش همواره به معنای زنگ زدن در طول زمان است.

تخته های فلزی با روکش سرامیک

تخته های وایت برد سرامیکی به طور معمول تخته هایی ساخته شده از جنس استیل با روکش سرامیکی هستند. این سطح بیرونی سخت به طور مستقیم درکوره و در دمای بسیار بالا تولید می شود. نتیجه یکی از با دوام ترین انواع تخته وایت برد در بازار است. تخته های وایت برد سرامیکی بسیار مقاوم در برابر خراش هستند ، عموماً دارای ضمانت مادام العمر هستند و معمولاً در کلاس های صنعتی و مدرسه با کاربردهای سنگین وطولانی مدت استفاده می شوند. در حالی که تخته های وایت برد سرامیکی به طور معمول تمیز تر از تخته های ارزان تر هستند .

موارد مشترک وایت برد ها که روی شیشه تأثیر نمی گذارد

چگونگی انتخاب صفحات شیشه ای
مزایا و معایب

تخته های سفید سنتی ، به ویژه مواردی که استفاده سنگین را حفظ می کنند ، می توانند با گذشت زمان تعدادی از مسائل را ایجاد کنند. این شامل:

۱ ایجاد هاله
۲ خراشیدن
۳ پوشش

ایجاد هاله

همه ما آن را دیده ایم ، حتی اگر اصطلاح فنی آن را نمی دانستیم . یک تخته وایت برد نو را تصور کنید که برای هفته اول یا بعد از تمیز کردن آن ، نو باقی بماند … اما بعد هاله ها به سمت داخل حرکت می کنند. در بهترین حالت ، شما به یک تابلو کثیف نگاه می کنید. در بدترین حالت ، یادداشت برداری دقیق شما توسط هاله ای از یادداشت های گذشته احاطه شده است.

هاله سازی اغلب به دلیل تمیز کردن نادرست ایجاد می شود ، اما حتی بهترین تخته وایت بردهای معمولی که به بهترین وجه نگهداری می شود به مرور زمان هاله سازمی شوند. از طرف دیگر تخته های سفید شیشه ای ، هرگز هاله ساز نیستند چون شیشه غیر متخلخل است ، به این معنی که مایع جوهر به راحتی نمی تواند درون آن نفوذ کند .

خراشیدن

خراش ها و آسیب ها بر روی تخته های وایت برد ناگذیر است. همه چیز از برخورد غیر عمد ساعت خود بر روی سطح گرفته تا اشتباه استفاده مجدد از تابلو ها می تواند تخته وایت برد شما را آسیب رسانده و از حالت نو بودن خارج کند .

حتی مرغوبترین تخته وایت برد از جنس استیل رنگی هم به مرور زمان مستعد ابتلا به خش و خراش است. وایت برد های سرامیکی هنوز دوام بیشتری دارند ، اما هنوز هم چیزی سخت تر از شیشه نیست که بتواند بر روی آن خراش بیاندازد جز الماس . یكی از متداول ترین انواع خسارتهایی كه می بینیم این است كه كسی سعی می كند توسط جسم سخت و تیز برروی تابلو خراش انداخته و آسیب برساند .
اما تخته های وایت برد شیشه ای مقاوم ترین تابلوهای در برابر خراشیدگی در بازار هستند. با استفاده از شیشه سکوریت ساخته شده ، آنها چهار برابر سخت تر از تخته های وایت برد مغناطیسی و سرامیکی هستند. برای شکستن یک تخته وایت برد شیشه ای باید کار بسیار سختی را انجام دهید. به همین دلیل است که ما ضمانت مادامالعمر تابلو های وایت برد شیشه ای میدهیم .

پوشش

در محیط های آموزشی ، صنعتی یا اداری از تخته های وایت برد استفاده زیادی می کنند. استفاده از آنها به مرور زمان ، نه تنها به صورت ایجاد هاله یا لک شدن ، بلکه به سطح پوشش آنها ضرر میرساند . تخته هایوایت برد های ملامینه به ویژه در معرض کاهش لایه های سطح و پوشش هستند و لایه بستر زیر آنها را نمایان میکند .

پوشش

در محیط های آموزشی ، صنعتی یا اداری از تخته های وایت برد استفاده زیادی می کنند. استفاده از آنها به مرور زمان ، نه تنها به صورت ایجاد هاله یا لک شدن ، بلکه به سطح پوشش آنها ضرر میرساند . تخته هایوایت برد های ملامینه به ویژه در معرض کاهش لایه های سطح و پوشش هستند و لایه بستر زیر آنها را نمایان میکند .

تخته های وایت برد شیشه ای این مشکل را ندارند. آنها فقط “خسته نمی شوند”. وایت برد های شیشه ای از شیشه با چگالی بالا ( شیشه سکوریت ) ساخته شده اند ، آنها با ضمانت مادام العمرهمراه هستند. ما تخته های وایت برد شیشه ای را سرغ داریم که بیش از ۲۰ سال در استفاده روزمره هستند و هنوز هم به نظرمی رسد که نو هستند و تازه از کارخانه بیرون آمدند .

5/5 - (21 امتیاز)