وایت برد ریلی

وایت برد ریلی – گرین برد سه لنگه (ریلی)

پر کاربرد ترین نوع تخته وایت برد و گرین برد در محیط های آموزشی تخته وایت برد و گرین برد ریلی میباشد…به علت اینکه حجم مطالب نوشته شده در محیط آموزشی در برخی مواقع بالا بوده و اساتید فضای بیشتر از ۲ متر برای تدریس احتیاج دارند تخته وایت برد ریلی و گرین برد ریلی (سه لنگه) این امکان را میدهد که تا ۶متر فضای خود را افزایش دهند.

 

وایت برد ریلی

وایت برد ریلی

دیگر حسن این نوع تخته جای کمی است که تخته اشغال میکند.در واقع این نوع تخته با فضای ۲متری که اشغال میکند فضای ۶متر را برای کاربر فراهم میکند.حسن دیگر این نوع تخته استفاده همزمان وایت برد و گرین برد در یک محصول است که کاربر میتواند همزمان از ماژیک پایت برد و گچ گرین برد استفاده نماید.

امروزه در بیشتر ارگانها و اداره جات از تخته های وایت برد به جای تخته های گچی استفاده میشود.تخته های گچی به سختی پاک میشوند و اثر خود گچ که در زیر تخته میریزد باعث بیماریهای متعددی از جمله آسم میشود.ولی تخته وایت برد ها دیگر این برنامه ها را ندارند .حتی اگر جای کمی هم داشته باشید میتوانید از تخته وایت برد ریلی استفاده کنید.

 

شما مشتری گرامی میتوانید برای دریافت لیست قیمت با کارشناسان ما تماس بگیرید.

به ما رای دهید