چرا وایت برد غیر مغناطیسی نخریم

تخته وایت برد مغناطیسی

وایت برد مغناطیسی

چرا وایت برد غیر مغناطیسی (فرمیکا) نخریم؟

تخته وایت برد مغناطیسی

برخی از کاربران برای ارزان تر شدن مجموعه خریدشان اقدام به خرید تخته وایت برد غیر مغناطیسی (فرمیکا) میکنند که تقریبا ۲۰% ارزان تر از رقیب خود( تخته وایت برد مغناطیسی ) هستند.

وایت برد مغناطیسی

حال در این مقاله هر دو نوع محصول را با یک دیگر مقایسه خواهیم کرد.
در مرحله اول و مهمترین مقایسه، به کیفیت صفحه این دو میپردازیم.

مهمترین مسئله ای که باید در خرید تخته وایت برد مغناطیسی به آن توجه کنید کیفیت صفحه میباشد که چند ویژه گی مهم مثل نوشتن و پاک شدن خوشایند -نماندن رد ماژیک -سطح سیقلی و یکدست آن میباشد.

بست برد تهیه و تولید انواع وایت برد شیشه ای و وسایل کمک آموزشی

در واقع وایت برد های غیر مغناطیسی به هیچ وجه این ویژه گی ها را دارا نیستند و هم به راحتی تخته وایت برد مغناطیسی پاک نمیشوند و هم سطح کاملا سیقلی به اندازه مغناطیسی ندارند و در هنگام نوشتن با ماژیک میتو

تخته وایت برد مغناطیسی

مقایسه بعدی طول عمر تخته های غیر مغناطیسی و مغناطیسی است که در این پخش هم این  تخته وایت برد مغناطیسی است که به طور متوسط تا ۳برابر هم نوع غیر مغناطیسی خود عمر میکند که این طول عمر بیشتر باعث به صرفه تر شدن خرید وایت برد مغناطیسی میباشد.

وایت برد

در بخش بعدی خود ویژگی مغناطیسی بودن بسیار بسیار در حین مراحل آموزشی به کمک شما آمده و این امکان را به کاربر میدهد که در حین آموزش علاوه بر اینکه تخته پاکن همواره روی تخته پاکن در دسترس کاربر است.

این امکان هم به کاربر میدهد که اگر در موضوع آموزشی خود نیاز به چسباندن عکس یا عکس های متعدد باشد به راحتی با مگنت های موجود آنها را روی سطح تخته وایت برد مغناطیسی نگه دارند.

پس متوجه میشویم پس از مطالعه این مقاله به هیچ وجه وایت برد های غیر مغناطیسی به صرفه نیستند و قیمت ارزان تر آنها نسبت به رقیب مغناطیسی خود بی دلیل نیست و نسبت به طول عمر پایین تر خود در واقع گران تر از وایت برد های مغناطیسی در طول مدت بالا هستند.

جهت مشاوره و خدمات با کارشناسان ما تماس بگیرید

به ما رای دهید