چرا مطالب نوشته شده روی وایت برد نباید زیاد بماند

وایت برد

چرا مطالب نوشته شده روی تخته وایت برد نباید مدت طولانی روی صفحه بماند؟

بدترین اتفاقی که میتواند عمر صفحه تخته وایت برد را کوتاه و کوتاه تر کند و در برخی مراکز آموزشی بسیار هم رایج شده پاک نکردن و تمیز نکردن صفحه تخته وایت برد مغناطیسی پس اتمام کار آموزشی در پایان یک روز آموزشیست.

در واقع بسیار مرسوم شده که استاد روز بعد زحمت پاک کردن استاد روز قبل را میکشد و این قضیه روال عادی و روزمره خود را طی میکند و هیچ استادی بعد از اتمام کلاس خود به خود صفحه تخته وایت برد مغناطیسی را پاک نمیکند.

وایت برد

حال بیایم ببینیم با این سهل انگاری چه آسیب جدی به سطح تخته وارد میکنیم.

بست برد تهیه و تولید انواع وسایل کمک آموزشی

همه میدانیم که برای نوشتن روی تخته مغناطیسی می‌بایست از ماژیک های مخصوص استفاده کرد و اگر از ماژیک غیره استفاده نشود هم صفحه پاک نمیشود هم به رنگ صفحه آسیب جدی میزند.

حال باید بدانیم فرق اساسی بین ماژیک ها با ماژیک های غیر وایت برد الکل موجود در ماژیک های آن است.

وایت برد

همگی هم آگاه هستیم که ماده الکل خیلی سریع تبخیر شده یا بطور عامیانه میپرد. پس باید بدانیم با پاک نکردن سریع صفحه  پس از اتمام کار آموزشی و ماندن نوشته ها روی صفحه باعث میشود الکل موجود در ماژیک پریده و ماژیک عملا تا حدود زیادی به ماژیک غیر وایت برد تبدیل شده و سطح تخته مغناطیسی را به مرور از بین میبرد و باعث میشود که دیگرصفحه ما مثل قبل پاک نشود و رد ماژیک روی آن بماند و در واقع عمر تخته را به پایان برساند.

پس بدانیم بهترین راه نگهداری از صفحه تخته مغناطیسی برای طول عمر هر چه بیشتر نماندن نوشته ها برای مدت طولانی روی آن است و این اطمینان به شما کاربران گرامی داده میشود با این راه بسیار ساده و بی هزینه میتوانید حداقل ۳سال به طول عمر صفحه تخته  خود بی افزایید.